Infraääni

Tuulivoimalan infraääni

Nykyiset teollisen kokoluokan tuulivoimalat aiheuttavat voimakasta paineaaltoilua eli ns. infraäänimelua. Paineaaltoilu syntyy voimalan jättikokoisen siiven ohittaessa voimalan rungon. Ongelma on ollut tiedossa jo pitkään ja sitä on yritetty ratkoa erilaisilla keinoilla siinä kuitenkaan onnistumatta. Matalataajuinen melupäästö on suurten tuulivoimaloiden rakenteellinen ominaisuus eikä sitä voida huolellisella suunnittelulla tai viranomaisvalvonnalla poistaa.

Infraäänen eteneminen

Matalan taajuutensa vuoksi paineaaltoilu vaimenee erittäin hitaasti ja etenee voimakkaana pitkiäkin matkoja. Pitkästä aallonpituudesta johtuen saman voimalaitosalueen eri voimaloiden aiheuttamat paineaallot vahvistavat usein toisiaan. Myös eri voimalaitosalueiden aiheuttamat paineaallot voivat yhdistyä. Tämä amplitudien summautuminen pahentaa ilmiön vaikutuksia merkittävästi. Asia on pohjimmiltaan yksinkertainen: voimaloiden määrän lisääminen lisää myös melupäästön määrää.

%d bloggers like this: