Sairastuminen

Tuulivoimaloiden infraääni aiheuttaa ainakin seuraavia peruuttamattomia, mitattavissa olevia, vaurioita tuulivoimaloiden infraäänelle altistuvien elimistössä:

 • Sydämen vaurioituminen
  • sydänpussin paksuuntumista, vaikka potilaalla ei olisi diagnosoitavissa sydämen vajaatoimintaa
  • suuremmilla altistuksilla sydämen läppävikoja
 • Aivokudoksen vauriot (ilman infraäänialtistusta näitä muutoksia yleensä odotetaan löytyvän vain vanhuksilta tai potilailta jotka kärsivät aivojen rappeutumisesta)
  • hyperintensiivisiä pesäkkeitä subkortikaalisessa T2:ssa, periventrikulaarisessa valkoaineessa, tyvitumakkeissa ja aivorungossa
  • aivojen surkastumista ja perivaskulaarisen Virchow Robinin tilan laajentumista
  • P3 ja N2 (ERP) viiveiden kasvamista aivojen hermokanavissa aiheuttaen kognitiivisen suorituskyvyn heikkenemistä
  • lisääntynyttä viivettä aivorungon kuuloaistimuksen laukaisevassa jännitteessä (BAEB), mikä kertoo aivorungon keskeisestä toimintahäiriöstä
 • Hengityselimistön vauriot
  • autonomisen hengityksen säätelyjärjestelmän vajaatoimintaa
  • muutoksia metakoliinin herkkyydessä
  • henkitorven ja keuhkoputkien verisuonten vaurioitumista
  • järjestelmällistä kollageenin ja elastiinin kasvua, vaikka potilaalla ei olisi tulehduksellista prosessia
 • Äänielinten muutokset
  • muutoksia äänenmuodostuksessa johtuen fysiologisista muutoksista hengitysteiden ja kurkunpään rakenteessa
  • muutoksia äänen korkeudessa ja sävyssä
 • Verenkuvan muutokset
  • epänormaalia korkeampaa verihiutaleiden aggregaatio arvoa
  • suuremmilla altistuksilla spontaania verihiutaleiden yhdistymistä, johtaen veren liikahyytymiseen
 • Autoimmuunijärjestelmän häiriöt
  • autoimmuunisairauksien lisääntymistä, kuten esim. punahukkaa ja valkopälvisyyttä
  • CD8+ ja CD4+ lymfolyyttien määrän merkittävää kasvua verenkierrossa
  • solujätteiden merkittävää lisääntymistä verenkierrossa johtuen ei-ohjelmoiduista (ei-apoptoottisista) solukuolemista

 

Neurostimulaatio

Kaikilla selkärankaisilla eläimillä on kuuloelimissään kyky aistia infraääniä. Toisilla, kuten norsuilla tai kyyhkyillä, aisti on aktiivisesti käytössä sekä viestinnässä että suunnistuksessa. Usein on raportoitu kotieläinten käyttäytyneen levottomasti ennen maanjäristystä. Maanjäristys onkin ainoa ääni luonnossa, joka on samanlainen kuin tuulivoimaloiden infraäänipäästö. Tiedemaailma tunnustaa kiistatta, että ihmisen kuuloaisti välittää aivoille tietoa infraäänistä, joka näkyy mm. aivojen tunnealueiden neurostimulaationa. Tauoton infraääni herkistää kuuloelimen hermoston ja keskushermoston yhä herkemmäksi. Pitkällä aikavälillä tämä stimulaatio näkyy aivojen alfa-aaltojen vaimenemisena, joka tarkoittaa läsnäolon tunteen heikkenemistä, levottomuutta ja keskittymiskyvyn täydellistä häviämistä. Lopulta työkyky katoaa aivojen kuormittuessa tauottomalla, käsittämättömällä neurostimulaatiolla. Uhrit, jotka ovat pitkäaikaisesti altistuneet tuulivoimaloiden infraäänipäästölle, raportoivat selvää korrelaatiota tuotantopäivien ja työkyvyttömyyden välillä. Työkyvyttömyys voi johtua keskittymiskyvyn menettämisestä, loogisen ajattelukyvyn menetyksestä, musertavasta masennuksesta tai huterasta olosta, tai voimakkaasta ahdistuksesta, jolle ei löydä mitään järkevää selitystä. Todellinen selitys piilee tuulivoimaloiden infraäänen aiheuttamasta neurostimulaatiosta, jolle uhri on herkistynyt työ- tai asuinympäristössään.

Lisätietoa

%d bloggers like this: