Merkittäviä tapahtumia

Pääsääntöisesti Suomen valtamedia ei julkaise tuulivoimaan kohdistuvia merkittäviä uutisia jos ne ovat tuulivoimaa kohtaan negatiivisia. Tämän ovat useat lehdet suoraan myöntäneetkin. Syyksi on ilmoitettu ”koska hallitus tukee tuulivoimaa” sekä ”koska kaikki haluavat tehdä työtä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi”.

Australian senaatin komissio ja tuulivoimatuen jäädytys 2015

Australiassa tuhannet ihmiset alkoivat yhdistää oireensa, joista osa oli sietämättömiä, jopa hengenvaarallisia, läheisiin teollisen kokoluokan voimaloihin, ongelmien alkamisajankohdan, sekä selvän syy-yhteyden vuoksi (oireet poistuvat jos menee kauemmas voimaloista +10 km). Terveysongelmista ovat kärsineet ”naapurien” lisäksi myös voimaloiden maanvuokraajat, tuulivoimaloiden rakentajat (positiivinen suhtautuminen) sekä eläimet. Ongelma ei ole psykosomaattinen seuraus negatiivisesta asenteesta tuulivoimaloita kohtaan. Lähes kaikki kärsijät suhtautuvat ympäristö/ilmastoystävälliseen tuulituotantoon positiivisesti, ennen oireilua. Australian senaatti sai kuulla v.2015 kevään aikana yli 400 todistajaa, jotka olivat kärsineet tuulivoimaloiden aiheuttamasta terveysongelmista.
http://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Senate/Wind_Turbines/Wind_Turbines/Public_Hearings
13.7.2015. Australian pääministeri Tony Abbott lopetti uusiutuvan energian 10 miljardin dollarin rahaston, tähän päättyi tuulituotannon tuki.

Maaliskuu 2016. Australiassa aloitetaan miljoonaluokan tutkimushanke jossa selvitetään tuulivoimaloiden aiheuttamaa terveysongelmaa (linkki)

Tanska keskeytti megaluokan tuulivoimalahankkeet infraääniongelman tutkimuksen ajaksi

Lue Welt-lehden artikkeli.

 

%d bloggers like this: