Vakava varoitus

——– Forwarded Message ——–
Subject: Vetoomus tuulivoimakatastrofin estämiseksi
Date: Thu, 3 Dec 2015 19:04:12 +0200
From: X.X.
To: presidentti@tpk.fi

Arvoisa Herra Presidentti,

Suomessa ollaan paraikaa tekemässä yhtä pahimmista virheistä vuosikymmeniin, monista varoituksista huolimatta.

Kuten tiedämme, Suomeen ollaan suunnittelemassa ja rakentamassa tuulivoimaloita lähes joka kolkkaan. Jo rakennetut vähälukuiset teollisuusluokan tuulivoimalat ovat osoittaneet sen, mikä muualla maailmalla on jo aiemmin havaittu: ihmiset sairastuvat jopa 10 kilometrin säteellä tuulivoimaloiden ympärillä tuulivoimaloiden tuottamasta infraäänipäästöstä. Sairauden oireet vaihtelevat lievemmistä vakaviin aina kuolemaan asti. Tyypillisessä taudinkuvassa oireet pahenevat koko ajan altistumisajan pidetessä. Suomessa tämä on jo todellisuutta satojen ihmisten elämässä. Useat perheet ovat joutuneet muuttamaan muualle terveytensä ja omaisuutensa menettäneenä. Tuulivoimaloiden infraäänipäästöstä sairastunut joutuu muuttamaan yli 25 km:n päähän lähimmistä tuulivoimaloista, jotta oireet poistuvat. Tätä menoa ei Suomesta kohta löydy turvallista paikkaa infraäänistä sairastuneille.

Porin lähistöllä tapahtuneiden sairastumisien (ja koko ajan pahenevan tilanteen) vuoksi olemme yrittäneet vaikuttaa asiaan kaikkien virallisten prosessien kautta – tuloksetta. Pahoinpidellyt ja ryöstetyt tuulivoimaloiden uhrit eivät saa apua eivätkä korvauksia. Olemme käyneet läpi virallisen tien loppuun asti, ml. terveysviranomaiset, poliisilaitos ja ministeriöt. Virallisen totuuden mukaan ”tuulivoimaloiden tuottamalla infraäänellä ei ole terveysvaikutuksia”. Tämän täydellisen ja ilmiselvästi väärän (tuulivoimayhtiöiden rahoilla asioita tutkivien virkamiesten antaman) lauselman mukaan on Suomeen syntymässä tilanne, joka on myöhemmin erittäin vaikea korjata. Seuraavan
1-10 vuoden kuluessa sadat tuhannet ihmiset tulevat sairastumaan tuulivoimaloista. Tämä tapahtuu samaan aikaan kun tuulivoimaloihin sijoitetut rahat investointeina ja tariffina nousevat miljardeihin. Siinä vaiheessa ongelman ratkaisu on vaikeaa. Yksityiset ihmiset ja perheet joutuvat elämässään erittäin vaikeisiin tilanteisiin, joka väjäämättä johtaa myös epätoivoisiin tekoihin.

Asiaan liittyvä raportti on ladattavissa osoitteesta:
http://tvky.info/tiedostot/infra_aani.pdf
Raporttia lukemalla pääsee nopeasti selville ongelman vakavuudesta.

Tätä tuulivoimaloiden rakentamiseen liittyvää virhettä ei haluta nyt viranomaistaholla myöntää edes sen vertaa, että asiaa tutkittaisiin asianmukaisesti, eli nopeasti, ja käyttäen jo maailmalta löytyvää asiantuntemusta. Ainoa käynnissä oleva tutkimus on tuulivoimayhtiöiden rahoittamaa. Kun virheen myöntäminen on tässä vaiheessa vaikeaa, voi vain arvata kuinka vaikeaa se on jo lähitulevaisuudessa kun tuulivoimaloihin sijoitettujen rahojen määrä kasvaa lähes eksponentiaalisesti tästä eteenpäin. Myöhemmin tarvitaan valtava määrä sairastuneita ja menehtyneitä kansalaisia ennenkuin ollaan valmiina nollaamaan kertaeränä jo tehdyt miljardiluokan investoinnit.

Vetoan Teihin syvästi, että tekisitte asialle nopeasti jotain, aikaa ei ole hukattavana. Ne viranomaiset, joilla asia virallisesti kuuluu, toimivat tuulivoimayhtiöiden hyväksi toimivien asiantuntijoiden lausuntojen perusteella, eivätkä voi sen vuoksi tehdä mitään. Sen vuoksi nyt tarvitaan tekoja jotka poikkeavat normaalista politiikan järjestyksestä, jotta tuhoon kulkeva juna saadaan pysäytettyä. Kun tuulivoimarakentamiselle laitetaan nyt stoppi, ja puretaan jo rakennetut voimalat, voidaan vielä säästää satojen tuhansien Suomalaisten terveys, tuhansien ennenaikainen kuolema, sekä valtava määrä yhteiskunnan resursseja.

Annan mielelläni lisätietoa asian nopean etenemisen toivossa,

Kunnioittavasti,

X.X.


Seuraava viesti lähetettiin Porin kaupungin valtuutetuille 24.8.2015:

Pyydämme, että otatte huomioon seuraavat seikat tehdessänne päätöstä kahden kilometrin suojaetäisyydestä koskien tuulivoimarakentamista Porin kaupungin alueella:

  • Tuulivoimarakentaminen on nykyisellään lainvastaista, koska tuulivoimaloiden tuottamaa infraääntä ei ole huomioitu kaavoitus- ja luvitusprosesseissa
  • Infraääni on suurten tuulivoimaloiden ominaisuus, eikä sen syntymistä voi estää
  • Tuulivoimaloiden tuottama infraääni leviää ympäristöön kymmenien kilometrien säteelle
  • Tuulivoimaloiden tuottama infraääni aiheuttaa vakavaa terveyshaittaa
  • Vakavaa terveyshaittaa aiheutuu yli kymmenen kilometrin etäisyydellä voimaloista
  • Tuulivoimaloiden aiheuttama infraääni on yhdistetty kuolemantapauksiin
  • Myös Satakunnassa on useita perheitä joutunut jättämään kotinsa näiden terveyshaittojen vuoksi
  • Kaikki kaavoitusprosessien yhteydessä tehdyt selvitykset ja tutkimukset on teetetty tuulivoimayhtiöiden tilauksesta konsulttiyrityksillä. Selvitysten ainoana tavoitteena on ollut hankkeiden toteuttaminen. Infraäänen huomioiminen olisi estänyt tuulivoimarakentamisen
  • Jos käynnissä olevissa rikostutkimuksissa todetaan terveysvahinkoja aiheuttavan tuulivoimatuotannon olevan laitonta, seuraa siitä tuulivoima-alan alasajo koko Suomessa.

Asiasta on lähipäivinä tulossa julkisesti saataville merkittävää lisäinformaatiota.

 


 

%d bloggers like this: